Bio Essence Herbal Essentials

an shen ding zhi wan

an shen ding zhi wan

This is a patent remedy used for calming and stabilizin..

$9.99
ba zheng wan (The Eight Herbs Extract)

ba zheng wan (The Eight Herbs Extract)

This ia a patent remedy based on the ancient recipe&nbs..

$9.99
ban xia bai zhu tian ma wan (Clear Upper Wind/Phlegm Pills)

ban xia bai zhu tian ma wan (Clear Upper Wind/Phlegm Pills)

This is a patent herbal remedy based on the ancient&nbs..

$9.99
bu nao wan (Cerebral Tonic)

bu nao wan (Cerebral Tonic)

This is a patent remedy which is primarily used for&nbs..

$9.99
Cordyceps (CS-4 Mycelium)

Cordyceps (CS-4 Mycelium)

Cordyceps sinensis has always been considered to be one of the best tonic products along with Ginsen..

$29.95
Dao Chi San (Drain Heart Fire)

Dao Chi San (Drain Heart Fire)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe "Dao Chi San" (Powder for Promoting Diure..

$9.95
Ding Chuan Wan (Calm & Smooth Breath Pills)

Ding Chuan Wan (Calm & Smooth Breath Pills)

This is a patent remedy based on the ancient recipe&nbs..

$9.99
Er Long Zuo Ci Wan (Ear Ringing's Friend Pills)

Er Long Zuo Ci Wan (Ear Ringing's Friend Pills)

This is the patent remedy based on modification of Rehmannia Pill, which is used to replenish the ki..

$9.99
Fat Burner Plus

Fat Burner Plus

Fat Burner Plus works with green tea extract, garcinia ..

$29.95
Happy Mood

Happy Mood

Happy Mood is a natural herbal product based on the&nbs..

$29.99
Heaven King's Gift for the Heart

Heaven King's Gift for the Heart

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Tian Wang Bu Xin Dan" (Heavenly King Cardiotoni..

$9.99
huang lian jie du wan (Detox Three Burners)

huang lian jie du wan (Detox Three Burners)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Huang Lian Jie Du Tang (Decoction of Copt..

$9.99
huo xue tong mai wan (Meridian Circulation)

huo xue tong mai wan (Meridian Circulation)

This is a patent remedy used for activating blood flow and removing blood stasis to dredge the chann..

$9.99
Jing Zhui Tong Wan (Neck Relief Pills)

Jing Zhui Tong Wan (Neck Relief Pills)

This traditional Chinese medicine helps invigorate blood circulation, improve the channels function ..

$9.99
Kidney Yang & Jing Tonic

Kidney Yang & Jing Tonic

This remedy is based on Chinese prescription "Er Xian&n..

$9.99