Expelling Phlegm

Formulas for Eliminating Phlegm

ban xia bai zhu tian ma wan (Clear Upper Wind/Phlegm Pills)

ban xia bai zhu tian ma wan (Clear Upper Wind/Phlegm Pills)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang (Decoction o..

$9.99

Ding Chuan Wan (Calm & Smooth Breath Pills)

Ding Chuan Wan (Calm & Smooth Breath Pills)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Ding Chuan Tang" (Asthma-arresting Decoction) i..

$9.99

er chen wan (Congex Extract)

er chen wan (Congex Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Er Chen Tang (Two Cured Decoction) origin..

$5.99

ma xing zhi ke (Bronchy Releever)

ma xing zhi ke (Bronchy Releever)

This is a patent remedy based on the classical recipe Ma Xing Shi Gan Tang (Ephedra, Apricot Kernel,..

$5.95

qing qi hua tan wan (Respiryn Extract)

qing qi hua tan wan (Respiryn Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Qing Qi Hua Tan Wan (Pill for Clearing aw..

$5.99

Shedan chenpi san Tangerine Peel Extract Tea

Shedan chenpi san Tangerine Peel Extract Tea

This is a patent remedy based on the experimental formula "She Dan Chen Pi San" (Snake Bile and Tang..

$16.00

Shedan chuanbei san Fritillary Bulb Extract Tea

Shedan chuanbei san Fritillary Bulb Extract Tea

This is a patent remedy based on the experimental formula "She Dan Chuan Bei San" (Snake Bile and Fr..

$16.00

wen dan tang wan (Encourage and Calm Shen)

wen dan tang wan (Encourage and Calm Shen)

This formula is a modern preparation of the ancient prescription Wen Dan Tang (Warm the Gallbladder ..

$9.99

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)