Yin Yang Balance

Supplementing Qi, Blood, Fluid, and Essences

ba zhen wan (Restorex Tea Pill)

ba zhen wan (Restorex Tea Pill)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Ba Zhen Tang" (Eight Precious Ingredients Decoc..

$5.99

bai he gu jin wan (Respira Tea Pill)

bai he gu jin wan (Respira Tea Pill)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Bai He Gu Jin Tang (Lily Decoction for St..

$5.99

bu zhong yi qi wan (Invigorator Tea Pill)

bu zhong yi qi wan (Invigorator Tea Pill)

The original prescription, Decoction for Reinforcing Middle-energizer and Replenishing Qi, comes fro..

$5.99

Chuanxiong Jiao ai tang Women's Tonic Decoction

Chuanxiong Jiao ai tang Women's Tonic Decoction

This is a patent remedy based on the classical recipe Jiao Ai Tang (Ass Hide Gelatin and Mugwort Dec..

$12.00

da bu yin wan (Norishyin Tea Pill)

da bu yin wan (Norishyin Tea Pill)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Da Bu Yin Wan" (Great Tonify the Yin Pill) in T..

$5.99

dang gui bu xue wan (Tangkwei & Astraglus Extract)

dang gui bu xue wan (Tangkwei & Astraglus Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe "Dang Gui Bu Xue Tang" (Chinese Angelica ..

$5.99

Dong Quai & Salvia Combo

Dong Quai & Salvia Combo

This is a patent remedy based on the experimental formula "Xin Mai Ning" (Tablets for Treating Heart..

$7.99

fu fang dang gui pian (Dong Quai Tablet)

fu fang dang gui pian (Dong Quai Tablet)

This is a patent herbal remedy which is primarily used&..

$5.99

Golden Book Herbal Extract

Golden Book Herbal Extract

This is a patent remedy based on the classical recipe "Shen Qi Wan" (Pill for Invigorating Kidney Qi..

$5.99

gui pi wan (Angelicae Longona Extract)

gui pi wan (Angelicae Longona Extract)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Gui Pi Tang" (Decoction for Strengthening the H..

$5.99

Licorice Combo Decoction

Licorice Combo Decoction

Licorice Combo Decoction is a prepared herbal formula of&nbs..

$12.00

Liu Jun Zi Wan Pill of Six Noble Ingredients

Liu Jun Zi Wan Pill of Six Noble Ingredients

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Liu Jun Zi Tang" (Decoction of Six Six Ingredie..

$9.99

Liu Wei Di Huang Wan (Six Flavor Rehmanni)

Liu Wei Di Huang Wan (Six Flavor Rehmanni)

This is a Chinese patent remedy based on the ancient formula "Liu Wei Di Huang Wan" (Six Ingredient ..

$5.99

sha shen mai dong wan (Body Fluid Extract)

sha shen mai dong wan (Body Fluid Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Sha Shen Mai Men Dong Tang" (Decoction of..

$5.99

shao yao gan cao wan (Peony & Licorice Extract)

shao yao gan cao wan (Peony & Licorice Extract)

This is a patent herbal remedy based on the classical&n..

$5.99