Lanzhou Traditional Herbs

ba zhen wan (Restorex Tea Pill)

ba zhen wan (Restorex Tea Pill)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Ba Zhen Tang" (Eight Precious Ingredients Decoc..

$5.99

ba zhen yi mu wan (Restorex Plus Extract)

ba zhen yi mu wan (Restorex Plus Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe "Ba Zhe Yi Mu Wan" (Eight Precious Ingred..

$5.99

bai he gu jin wan (Respira Tea Pill)

bai he gu jin wan (Respira Tea Pill)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Bai He Gu Jin Tang (Lily Decoction for St..

$5.99

Bai zi yang xin wan Sedalyn Extract

Bai zi yang xin wan Sedalyn Extract

This is a patent remedy based on the recipe "Bai Zi Yang Xin Wan" (Mind Tonic Pill of Arborvitae See..

$5.99

bao he wan (Balanex Extract)

bao he wan (Balanex Extract)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Bao He Wan" (Lenitive Pill) in TCM originally a..

$5.99

bu zhong yi qi wan (Invigorator Tea Pill)

bu zhong yi qi wan (Invigorator Tea Pill)

The original prescription, Decoction for Reinforcing Middle-energizer and Replenishing Qi, comes fro..

$5.99

chuan xiong cha tiao wan (Expellin Extract)

chuan xiong cha tiao wan (Expellin Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient prescription "Chuan Xiong Cha Tiao San" (Ligusti..

$5.99

cong rong bu shen wan (Macrovirex Extract)

cong rong bu shen wan (Macrovirex Extract)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Cong Rong Bu Shen Wan" (Pill of Desertliving Ci..

$5.99

da bu yin wan (Norishyin Tea Pill)

da bu yin wan (Norishyin Tea Pill)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Da Bu Yin Wan" (Great Tonify the Yin Pill) in T..

$5.99

dang gui bu xue wan (Tangkwei & Astraglus Extract)

dang gui bu xue wan (Tangkwei & Astraglus Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe "Dang Gui Bu Xue Tang" (Chinese Angelica ..

$5.99

du huo ji sheng wan (Angelica Combo Tea Extract)

du huo ji sheng wan (Angelica Combo Tea Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Du Huo Ji Sheng Tang (Angelica Pubescens ..

$5.99

er chen wan (Congex Extract)

er chen wan (Congex Extract)

This is a patent herbal remedy based on the ancient recipe Er Chen Tang (Two Cured Decoction) origin..

$5.99

er ming zuo ci wan (Sensor Tea Extract)

er ming zuo ci wan (Sensor Tea Extract)

This is the patent remedy based on modification of Rehmannia Pill, which is used to replenish the ki..

$5.99

fu fang dang gui pian (Dong Quai Tablet)

fu fang dang gui pian (Dong Quai Tablet)

This is a patent herbal remedy which is primarily used for blood asthenia or blood stasis syndrome i..

$5.99

Fu Ke Yang Rong Wan (Women's Care Formula)

Fu Ke Yang Rong Wan (Women's Care Formula)

This is a patent remedy based on the ancient recipe "Fu Ke Yang Rong Wan" (Gynecological Tonic Pill)..

$5.99

Showing 1 to 15 of 57 (4 Pages)